Interview Lokaal, het maandblad van de VVSG, met dhr. J. Topal van Governance & Integrity België

Dhr. J. Topal werd geïnterviewd over het werken met gemeenten in Nederland en Vlaanderen voor Lokaal, het maandblad voor de VVSG. Hij ging in het interview in op het ‘hoe, wat en waarom’ van het werken aan integriteit en vergeleek kort zijn ervaringen in Nederland en Vlaanderen. Lees interview >

Ingericht en structureel integriteitsbeleid overheidsorganisaties

Overheidsorganisaties werken allen op hun eigen manier aan de bevordering van de integriteit. Tegelijkertijd ontbreekt het veelal aan een expliciet ingericht en structureel integriteitsbeleid. In het handboek “Welzijn op het werk bij overheden en organisaties” (politeia uitgeverij) en in het handboek “Personeel & Organisatie in lokale besturen” (politeia uitgeverij) vindt u een artikel waarin Governance & Integrity België een dergelijk “integriteitssysteem” schetst.

Steunpunt integriteit met ondersteuning door Governance & Integrity België

De VVSG legt het fundament voor het inrichten van een Steunpunt Integriteit voor lokale besturen (zowel ambtelijk als bestuurlijk), met ondersteuning van Governance & Integrity BelgiëLees hier>

Morele dilemma’s oplossen in zorg en welzijn

Iedereen die in zorg werkt, wordt vroeg of laat geconfronteerd met morele dilemma’s. Lees hier>

Dilemmatraining en integer handelen

Voor iedereen binnen een lokaal bestuur die regelmatig voor een dilemma staat. Lees hier>

Integere beslissingen nemen kun je leren

‘Integer handelen is het resultaat van een moreel leerproces en een zorgvuldige handhavingspraktijk in een organisatie,’ zegt Alexander De Waele. Lees hier >

Er zit meer filosofie in uw bedrijf dan u denkt

Alexander De Waele helpt organisaties op weg naar integriteit en deugdelijk bestuur. Lees hier >

Het VVOS congres op 7 juni 2018

Het VVOS congres op 7 juni 2018 te Antwerpen, voor OCMW secretarissen van steden en gemeenten in Vlaanderen.  Lees hier>

De Trefdag 2017

De Trefdag op 12 oktober 2017 te Gent, georganiseerd door de VVSG,  voor ambtenaren en mandatarissen van steden en gemeenten in Vlaanderen. Lees hier>

 

 

 

 

 

Contactpersoon

Alexander de Waele
tel: 09 298 06 62
e-mail: a.dewaele@gi-belgie.com

Integriteitskwestie

Bij sprake van een dringende integriteitskwestie ondersteunen we u graag met direct advies. Neem dan contact op met het secretariaat of contactpersoon.